Ίδρυση Εταιρείας LTD

Η Ίδρυση Εταιρείας LTD είναι μια διαδεδομένη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Limited). Η συγκεκριμένη μορφή ίδρυσης εφαρμόζεται κατά βάση σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αγγλία και στον Καναδά.
Σε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο κεφάλαιο της αρχικής επένδυσης. Εάν μια τέτοια εταιρεία καθίσταται αφερέγγυα, προσωπικά ή περιουσιακά στοιχεία των μετόχων παραμένουν προστατευμένα. Μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει ένα ή περισσότερα μέλη, που ονομάζεται επίσης μέτοχοι ή ιδιοκτήτες, οι οποίοι αγοράζουν μετοχές μέσω ιδιωτικών πωλήσεων.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – LTD Limited

Με την Creative International η σύσταση μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, γίνεται με διαύγεια και σαφήνεια σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας μας μαζί σας. Φροντίζουμε πάντα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και οποιαδήποτε έκθεσή τους στη δημοσιότητα. Μαζί μας η ίδρυση της εταιρεία σας στο εξωτερικό μπορεί να συνδυαστεί και με πακέτα χρηματοδότησης. Σαφήνεια, προστασία, ευκολία, χρηματοδότηση, αποτελέσματα.

Κυριότερη κατηγορία

Ίδρυση Εταιρείας στην Αγγλία

Χωρίς γραφειοκρατικές δυσκολίες αποκτήστε την εταιρεία σας μέσα σε 24-48 ώρες “επιχειρώντας” με όλο τον κόσμο.

Read More

Επικοινωνήστε μαζί μας!