Χρηματοδοτήσεις

Ίσως το πιο βασικό θέμα για μια επιχείρηση είναι η χρηματοδότηση της ρευστότητας της. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε μόνο για τις νέες επιχειρήσεις αλλά εξαιτίας της σημερινής οικονομικής κατάστασης οι επιπτώσεις παρουσιάζονται ακόμα και σε ήδη ενεργές επιχειρήσεις με αρκετά χρόνια λειτουργίας καλύπτοντας όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Ο έλεγχος ρευστότητας και η καλή διαχείριση των διαθέσιμων μετρητών είναι το πλέον κρίσιμο θέμα.

Ίδρυση Εταιρείας LTD

Ποιές όμως είναι αυτές οι χρηματοδοτικές λύσεις και πώς μας γίνονται διαθέσιμες;

 

Με τις συναλλαγές να κυλάνε αργά, τα πιστωτικά όρια ελεγχόμενα, με καθυστερήσεις στις πληρωμές και στις εισπράξεις, με τους πελάτες/συνεργάτες μας να πρέπει να ελέγχονται για την πιστοληπτική τους ικανότητα, αλλά κυρίως με την αίσθηση της αβεβαιότητας που επικρατεί, το επιχειρείν και η εξέλιξη ακούγονται σαν …κακόγουστο αστείο! Στην Creative International πιστεύουμε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικές λύσεις και η επιλογή της πλέον κατάλληλης και πρόσφορής αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης και εξέλιξης.

Χρηματοδοτικά μέσα

Δάνεια

Επενδυτικά Προγράμματα

Επιτόκια από 3%
Μέγιστη ευελιξία
Δικαίωμα αποπληρωμής
Άτοκα έως και 10 χρόνια
12-μηνη περίοδος χάριτος
Συμετοχή επενδυτικών φορέων

Κυριότερες κατηγορίες

Δάνεια

Οικονομική εξασφάλιση με σταθερότητα και ασφάλεια.

Read More

Επενδυτικά Προγράμματα

Στρατηγικές συνεργασίες με σωστά αποτελέσματα.

Read More

Επικοινωνήστε μαζί μας!