Δάνεια

Οι τραπεζικοί οργανισμοί είναι η πλέον παραδοσιακή πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις προσφέροντας προϊόντα χορηγήσεων, δάνεια και ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς. Η αίτηση για τραπεζική χρηματοδότηση θα μελετηθεί από πολλά κλιμάκια που το κάθε ένα θα ελέγχει διαφορετικά θέματα. Οι τράπεζες στις μέρες μας είναι σε μια δύσκολη θέση. Είναι πολλά τα δάνεια που δεν αποπληρώνονται και αυτό τις κάνει ιδιαίτερα προσεκτικές. Θα χρειαστεί πλάνο και πειθώ για να δοθεί ένα δάνειο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το επιχειρηματικό σχέδιο να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες καθυστερήσεις. Οι τράπεζες ελέγχουν ολοένα και περισσότερο την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους, με κύριο μέλημα τους την αποπληρωμή του δανείου. Πρέπει να τον κάνεις να πιστέψει σε εσένα και το προϊόν σου. Πρέπει να τον εμπνεύσεις. Και σίγουρα υπάρχουν Τραπεζικοί Οργανισμοί (Ευρωπαϊκές Τράπεζες & Αμερικάνικα Funds) που τους ενδιαφέρει και το προϊόν σου και το όραμά σου και η έμπνευση σου.

Κυριότερες κατηγορίες

Επιχειρηματικά Δάνεια

Ιδανικοί όροι δανειοδότησης για τον επιχειρηματία.

Read More

Ναυτιλιακά Δάνεια

Κάλυψη οικονομικών αναγκών έως 100 εκ. €.

Read More

Επικοινωνήστε μαζί μας!