Επενδυτικά Προγράμματα

Tα Επενδυτικά Προγράμματα και οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτη από καμία επιχείρηση. Τα προγράμματα που προτείνει η Creative International έχουν σαν κύριο στόχο την επέκταση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, συνδεδεμένα με επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού, funding offices, τραπεζικούς οργανισμούς, στοχεύοντας στην επίτευξη μιας ικανοποιητικής απόδοσης με διατήρηση του επενδυτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες για θέματα χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικής λειτουργίας έχουν στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου.  Οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας και  βιωσιμότητας είναι μερικές από τις κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν ώστε να γίνει η επιλογή του κατάλληλου προ γράμματος. Ίσως να ακούγεται πολύπλοκο, χρονοβόρο και ..δύσκολο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Στις μέρες μας η σωστή ενημέρωση και η επικοινωνία έχει μεγάλη αξία. Μας ενδιαφέρει να ενημερωθείς σωστά και να γίνει το επιχειρηματικό σου όνειρο πραγματικότητα.

Κυριότερες κατηγορίες

Ευρωπαϊκές Τράπεζες

Ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών προϊόντων.

Read More

Αμερικάνικα Funding Offices

Η εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης.

Read More

Επικοινωνήστε μαζί μας!