Ευρωπαϊκές Τράπεζες

Οι Ευρωπαικές Τράπεζες προσφέρουν ένα  ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών προϊόντων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε πολλές περιπτώσεις. Επικεντρώνονται κυρίως σε τομείς, όπως καινοτομία, δεξιότητες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έρευνα, με στόχο την διασφάλιση της υλοποίηση έργων που αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα. Στηρίζονται οι καινοτομίες αιχμής και οι πρωτοβουλίες σε ένα πλαίσιο της δράσης που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Χορηγούνται δάνεια σε φορείς του δημόσιου τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συχνά μεγάλης διάρκειας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

Τα δάνειά και οι χρηματοδοτήσεις δρουν σαν καταλύτης προσελκύοντας χρηματοδότηση και από άλλους δημόσιους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια ιδιώτες επενδυτές.

The World Bank

  • HSBC Holdings
  • Barclays PLC
  • Lloyds Banking Group

Strategic & tactical planning

Η Creative σας καθοδηγεί για την επίτευξη της χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς.

 

  • Σύντομη περίληψη του πλάνου (2-3 σελίδες)
  • Άνοιγμα φακέλου στο Λονδίνο
  • Προσκόμιση εγγράφων

Τα πακέτα μας προσαρμόζονται ανάλογα τις ανάγκες σας

Ευρωπαϊκές Τράπεζες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τι χρειάζεστε...

Business Plan

Σύντομο Business Plan που να συμπεριλαμβάνει τις συνεργασίες και τις συνέργειες, το οικονομικά μεγέθη και την χρονική περίοδο του πλάνου.

Application Form

Συμπλήρωση Application Form το οποίο θα δοθεί από την Creative ανάλογα το Project.

C.V Μετόχων της εταιρείας

Προσκόμιση των βιογραφικών των μετόχων της εταιρείας που να συμπεριλαμβάνει την πείρα τους στον τομέα δραστηριοποίησης.

Κεφάλαιο

Εάν διαθέτετε σε τραπεζικό λογαριασμό το 30% του ποσού που θέλετε να αιτηθείτε, οι διαδικασίες χρηματοδότησης γίνονται πιο απλοϊκές. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η Creative θα σας καθοδηγήσει συμβουλευτικά, με απώτερο στόχο την επίτευξη αυτής της χρηματοδότησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας!