Ίδρυση Εταιρείας στα Νησιά Μάρσαλ

Τα Νησιά Μάρσαλ ή αλλιώς Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ, βρίσκονται στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού. Η ίδρυση μιας εταιρείας στα Νησιά Μάρσαλ δίνει την ευκαιρία για διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα σε ένα ευέλικτο περιβάλλον. Ιδανικό για έναν οικονομικό και φορολογικό σχεδιασμό, με τις εταιρείες να είναι χωριστές νομικές οντότητες χωρίς να ταυτίζονται με τους ιδιοκτήτες τους. Η ιδρυθείσα εταιρεία στα Νησιά Μάρσαλ, διαθέτει το δικαίωμα να ασκεί τις δραστηριότητές της σε οποιαδήποτε χώρα και είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους νόμους και τους κανονισμούς στον χώρο που δραστηριοποιείται.

Αξιοσημείωτη είναι και η ίδρυση της Marshall Island Company στα Νησιά Μάρσαλ, της οποίας το πρωτόκολλο συναλλαγών και υπηρεσιών έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της επιχείρησης θα πρέπει να συμπεριληφθεί το ότι δεν επιβαρύνεστε με κρατική φορολογία, καθώς η εταιρεία δεν επηρεάζεται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Εξίσου σημαντική είναι και η δυνατότητα άμεσης και οικονομικής εταιρικής σύστασης, με τη διαδικασία να διαρκεί μόλις 3 με 4 εβδομάδες.

Μια έξυπνη πρόταση θα ήταν να επενδύσετε στη Marshall Island Company με έναν τραπεζικό λογαριασμό HSBC Hong Kong πληθωρικής ρευστότητας.

Η Marshall Island Company κινείται με διαφάνεια και στα νομικά πλαίσια, ενώ έχει παρουσιάσει σημάδια σημαντικής ανάπτυξης σε μικρό χρονικό διάστημα, καθιστώντας την ένα αξιόπιστο όνομα!

Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές

  • Νησία Μάρσαλ
  • Ελλάδα

Γράφημα The World Bank

Στοιχεία Νησιά Μάρσαλ

Νόμισμα: Δολάριο ΗΠΑ
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: 3,627.21 δολάρια
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν: 190.900 εκατομμύρια δολάρια
Κατά κεφαλήν ΑΕΕ: 4.630 δολάρια
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα: 243.600 εκατομμύρια δολάρια
Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ: 3,0% ετήσια μεταβολή
Χρήστες του Διαδικτύου: 11,7% του πληθυσμού

Τα πακέτα μας προσαρμόζονται ανάλογα τις ανάγκες σας

Ίδρυση Εταιρείας στα Νησιά Μάρσαλ

FORM

Read More

reliable & safe

Μηδενική φορολόγηση

Μηδενική φορολόγηση της εταιρείας σας, χωρίς φόρους υπεραξίας, μηδενικό ΦΠΑ, μηδενικός φόρος ακίνητης περιουσίας χωρίς προαιρετικές ασφαλιστικές εισφορές.

Προστασία της ιδιωτικότητας

Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα για τους δικαιούχους και μετόχους της εταιρείας, πάντα μέσα πλαίσια της νομιμότητας του κάθε κράτους.

Χαμηλότερο επενδυτικό κόστος

Με το μετοχικό κεφάλαιο να ορίζεται στα 50.000$ για την εγγραφή σας και με την συμμετοχή ή όχι άλλων προσώπων, το κόστος επένδυσης μειώνεται αισθητά.

Λιγότερη γραφειοκρατία

Η σύσταση μιας Offshore εταιρείας πραγματοποιείται άμεσα, χωρίς γραφειοκρατικές δυσκολίες, μέσα σε 2 με 3 εργάσιμες μέρες από την στιγμή έγκρισης της ονομασίας.

Ευκολία υποβολής εκθέσεων

Σωστός φορολογικός προγραμματισμός και σχεδιασμός, με αποτέλεσμα η υποβολή της ετήσιας εταιρικής έκθεσης να γίνεται μια απλή και κατανοητή διαδικασία.

Οικονομικοπολιτική σταθερότητα

Οι οικονομικοπολιτικές συνθήκες σταθερότητας, έχουν επιτρέψει στα συγκεκριμένα κράτη να θεωρούνται υπολογίσιμες δυνάμεις στην παγκόσμια οικονομία.

Επικοινωνήστε μαζί μας!