Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η ομάδα συμβούλων της Creative International δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφέροντας εξειδικευμένη και εξατομικευμένη γνώση. Με πολυετή πείρα και εμπειρία σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, συμβάλλουμε στην επίλυση προβλημάτων αλλά κυρίως στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αρχικά παροτρύνουμε τους συνεργάτες μας να συμβουλεύονται τους συνήθεις συμβούλους όπως δικηγόρους, φορολογικούς συμβούλους, συμβολαιογράφους κτλ. ώστε να σας βοηθήσουν με την απόφασή σας.

 Όποια και αν είναι η απόφαση που θα πάρετε σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα ή τα προγράμματα χρηματοδότησης, πρωτίστως θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα σχετικά προγράμματα που εξετάζετε ανταποκρίνονται στην οικονομική κατάσταση και στους επενδυτικούς σας στόχους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη νομοθεσία και τους όρους συναλλαγής που εφαρμόζεται για την περίπτωση σας. Οι επενδυτές πρέπει να διαβάζουν τα ενημερωτικά δελτία για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα υπο κεφάλαια καθώς οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές και όπως κάθε άλλη επένδυση που εκτίθεται στις διακυμάνσεις της αγοράς, η τιμή των μεριδίων των χαρτοφυλακίων μπορεί να σημειώσει πτώση ή άνοδο.

Ρωτάμε για εσάς ..

-Όταν ξεκινούσατε την εταιρεία σας, πού θέλατε να βρίσκεστε και πού βρίσκεστε τώρα;

-Η επιχείρησή πέτυχε το στόχο της αλλά μήπως δεν αναπτύσσεται περισσότερο ή συρρικνώνεται;

-Μήπως εξακολουθεί να πηγαίνει ικανοποιητικά αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλετε;

-Τί είναι αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει τις καταστάσεις προς το καλύτερο, για εσάς, για την εταιρεία σας, για το προσωπικό σας;

Σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε ξανά την χαρά και τον ενθουσιασμό που είχατε όταν πρωτοξεκινήσατε την επιχείρησή σας.

Με την συμβουλευτική καθοδήγηση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση θα είστε σε θέση να επικεντρώνεστε σε αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά για την λειτουργία της επιχείρησής σας και να επαναπροσδιορίζετε σωστά τους στόχους που έχετε θέσει. Θα σας δείξουμε πώς η επιχείρησή σας μπορεί να επιβιώσει στην δύσκολη οικονομική κατάσταση γύρω μας, πώς να γίνει κερδοφόρα, πώς να εκμεταλλευτείτε τα διάφορα πακέτα χρηματοδότησης, πως μπορείτε να μεταφέρετε την εταιρεία σας στο εξωτερικό και βέβαια πώς να λειτουργεί εύρυθμα και αποδοτικά.

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος
Επιχειρησιακοί στόχοι
Διατύπωση οράματος – αποστολής
Δραστηριότητες & υπηρεσίες
Υπηρεσίες / Προϊόντα
Οργανωτική δομή & ανθρώπινο δυναμικό
Επιχειρηματική ανάλυση (SWOT-Analysis)
Αρμοδιότητες & υποστήριξη
Στρατηγικοί στόχοι & άξονες δράσης
Λειτουργικό πλαίσιο (διαδικασίες)
Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης
Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
Σχέδια δράσης εκσυγχρονισμού
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Επικοινωνήστε μαζί μας!